หน้าแรก

สุขศาลาพระราชทาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการตามแผน

ติดต่อสำนักงาน

การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 


ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธี e-bidding  
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 12 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการ

จ้างทาสีอาคารสำนักงานขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1175 ตารางเมตร และปรับปรุงห้องสุขาในตัวอาคาร
จำนวน 4 ห้อง ปี 2561
ประกาศสอบราคาจ้างทาสีอาคารสำนักงานขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1175 ตารางเมตร และปรับปรุงห้องสุขาในตัวอาคาร จำนวน 4 ห้อง ปี 2561
               ผลการพิจารณาสอบราคา

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปี 2561
ประกาศสอบราคา ปี 2561

รายละเอียดรถบรรทุก(ดีเซล )ขนาน 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

รายละเอียดรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1300 ซีซี
               ผลการพิจารณาสอบราคา

จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ปี 2561
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น ระดับ 5-6 ปี 2561                ผลการพิจารณาสอบราคา

จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 ปี 2561
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 ปี 2561                ผลการพิจารณาสอบราคา


การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560  

วันที่ประกาศ 19 ตุลาคม 2559


ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ
ประกาศสอบราคา ผลการพิจารณาสอบราคา

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
ประกาศสอบราคา ผลการพิจารณาสอบราคา

ปรับปรุงหลังคาห้องประชุม
ประกาศสอบราคา ผลการพิจารณาสอบราคา

ปรับปรุงท่อระบายน้ำ
ผลการพิจารณาสอบราคา

ลานออกกำลังกายเอนกประสงค์พร้อมหลังคา
ผลการพิจารณาสอบราคา 

 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-337258 โทรสาร 032-321863

Website : www.hss05.dyndns.org           E-mail : hss05rb@gmail.com

พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์